×

Privacycentrum

Privacystatement

Deze website (www.civon-innovatiecentrum.nl) is onderdeel van CIVON Innovatiecentrum.

 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

 

CIVON Innovatiecentrum verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden en/of uit te nodigen voor activiteiten van CIVON Innovatiecentrum, zoals de jaarlijkse herdenking. Ook voor de verwerking van uw (eenmalige) gift leggen wij uw gegevens vast. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor ons  uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een e-mail aan aanvraag@civon.nl of bel met de Secretaris van de CIVON Innovatiecentrum, tel. +31 (0) 315 - 820 280. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons Secretariaat.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan aanvraag@civon.nl

 

Op deze website gebruiken wij technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperkt worden.

 

CIVON Innovatiecentrum zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsbestanden.

Vrijwilliger login

 

Deze website maakt gebruik van een beveiligde login voor de vrijwilligers van het CIVON Innovatiecentrum.  Voor deze login wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het e-mail adres, voor- en achternaam van de vrijwilligers. Mutatie en verwijdering van deze gegevens kunnen aangevraagd worden via aanvraag@civon.nl.

 

Disclaimer

 

Deze website van CIVON Innovatiecentrum wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan CIVON Innovatiecentrum niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. CIVON Innovatiecentrum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

 

CIVON Innovatiecentrum is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.oranjehotel.org of enige hieraan gelinkte website.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van CIVON Innovatiecentrum.

 

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij CIVON Innovatiecentrum. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met aanvraag@civon.nl

 

CIVON Innovatiecentrum behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

©CIVON Innovatiecentrum, augustus 2019

Vrijwilliger login | Privacycentrum | Fotoalbum | Copyright by CIVON Innovatiecentrum